BUDAPEST, MINT VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN A TRIPADVISOR-ON MEGJELENT VÉLEMÉNYEK TÜKRÉBEN

Szerzők

  • Ivett Sziva Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudomanyi Kar
  • Lia Bassa Budapesti Metropolitan Egyetem, Heller Farkas Turisztikai és Gazdasági Kar
  • Orsolya Szakály Budapesti Corvinus Egyetem, Gazdálkodástudomanyi Kar
  • Gergely Kormos Budapesti Metropolitan Egyetem, Heller Farkas Turisztikai es Gazdasági Kar

Kulcsszavak:

kulturális turizmus, örökségturizmus, Budapesti világörökség

Absztrakt

Napjainkban Budapest újra az európai fővárosok egyik divatos, népszerű desztinációja, köszönhetően a
városban látható felpezsdült kulturális életnek, amelyet kiválóan mutatnak a várost ért kitűntetések a kreatív
iparágak, így a design területén, hisz Budapest az UNESCO Kreatív városa lett 2015-ben, továbbá a
gasztronómia, a fiatalok kikapcsolódási lehetőségei tekintetében.
A kulturális turizmus alapvető átalakuláson megy át az „új, individuális” utazók motivációi terén. A
modern tudatosan keresi a bevonódást, autentikusságot jelentő élményeket. Mindennek tekintetében
kiemelten fontos kérdés az, hogy a klasszikusnak tartható örökségturizmus, világörökség-turizmus hogyan
illeszkedik ezen trendekbe. Jelen cikk fő célja annak vizsgálata, hogy a kulturális turizmus új motivációi
szerint (is) utazó turisták körében Budapest, mint világörökség helyszín mennyire jelenik meg, illetve a
világörökségi helyszínhez tartozó attrakciók milyen szerepet töltenek be, milyen megítélésben részesülnek.
Ezen célok elérésére strukturált tartalomelemzést végeztünk a legnagyobb véleménymegosztó
turisztikai oldalon, a Tripadvisor-on, amely természetéből adódóan jellemzően az „új”, komplex kulturális
turisztikai motivációkkal utazókat vonzza. A kutatás során világossá vált az, hogy a legnépszerűbb
attrakciók jelentős része világörökségi helyszínen található vonzerő kiemelten kedvező megítélésben
részesül, és az átalakuló kulturális turizmus új termékfejlesztési igényeit hordozza.

Downloads

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Sziva, I., Bassa, L., Szakály, O., & Kormos, G. (2021). BUDAPEST, MINT VILÁGÖRÖKSÉGI HELYSZÍN A TRIPADVISOR-ON MEGJELENT VÉLEMÉNYEK TÜKRÉBEN. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 1(3). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/tvt/article/view/4298