A KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A KULTÚRAFOGYASZTÁS TÜKRÉBEN- VIZSGÁLATOK DEBRECEN, GYŐR ÉS VESZPRÉM EGYETEMISTÁI KÖRÉBEN

Szerzők

  • Szilvia Kántor Pannon Egyetem

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.05

Kulcsszavak:

kultúrafogyasztás, egyetemisták, lakóhelyválasztás

Absztrakt

A kulturális örökség és a kulturális turizmus fogyasztásában a turisták mellett a helyi lakosok,
valamint az egyetemi városok esetén az egyetemista közösség is fontos szereplőként azonosítható.
A kutatás feltárja, hogy miként vélekedik az egyetemista korosztály a városokban elérhető
kulturális programkínálatról, illetve, hogy mennyire játszik fontos szerepet az ilyen jellegű
szolgáltatások megléte a jövőbeli lakóhelyük megválasztásában. A vizsgálat a Debreceni
Egyetemre, a Széchenyi István Egyetemre és a Pannon Egyetemre járó hallgatók körében történt
online kérdőíves megkérdezéssel, melyre összesen 2066 értékelhető válasz érkezett. A kitöltők
beszámoltak az egyetemi városukkal kapcsolatos véleményükről és a szabadidejükben végzett
kulturális tevékenységekről.
Eredmények alapján a hallgatók többnyire pozitívan látják városukat és nagyra értékelik a
kulturális programkínálat sokszínűségét. Emellett elmondható, hogy kapcsolat mutatható ki a
szabadidős kulturális tevékenységek végzésének gyakorisága és a települési kulturális
programkínálattal való elégedettség között.

Downloads

Megjelent

2021-10-18

Hogyan kell idézni

Kántor, S. (2021). A KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT MEGÍTÉLÉSE A KULTÚRAFOGYASZTÁS TÜKRÉBEN- VIZSGÁLATOK DEBRECEN, GYŐR ÉS VESZPRÉM EGYETEMISTÁI KÖRÉBEN. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 6(3). https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.05