Az empowerment beavatkozások értékelési módszereinek áttekintése

Szerzők

  • Ildikó Vojtek Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/SocRev.2021.14.01.02

Kulcsszavak:

empowerment beavatkozás, empowerment értékelése, empowerment mérés

Absztrakt

Az empowerment az 1990-es évek óta széles körben használt fogalom, mely napjainkban is gyakran előfordul többek között a szociális munka, a közösségfejlesztés, a pszichológia és az egészségügy területén. Az empowerment olyan folyamat, amelynek során öntudatosabbá válik a személy, a szervezet, vagy egy közösség, felismeri saját hatalmi pozícióját, és képessé válik egyenlőtlen helyzetének megváltoztatására (Varga, 2017). Az empowerment-folyamatok értékelésével kapcsolatban nem érhető el hazai szakirodalmi forrás. Ebben az áttekintő tanulmányban a dramatikus és színházi nevelés eszközeivel történő empowerment folyamatra koncentrálok, felnőttek körében. Írásomban korábbi kutatások eredményeire támaszkodom.

Az empowerment összetett folyamat, amelynek értelmezése nagyban kontextusfüggő, ezért az értékelése nem egyszerű. A kutatók óva intenek egy általános mérőeszköz bevezetésétől (Zimmerman, 1995). Dolgozatomban bemutatok kvantitatív, kvalitatív és kombinált értékelési módszereket, mint amilyen például a Pszichológiai Empowerment Skála (Akey et al., 2000), az Empowerment Értékelés (Fetterman, 2001), és az Empowerment Mérőeszköz (Jupp et al., 2010), figyelembe véve Wandersman és munkatársai alapelveit az empowerment értékeléséről (Wandersman et al., 2005).

Információk a szerzőről

Ildikó Vojtek, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola

PhD-hallgató

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-29

Hogyan kell idézni

Vojtek, I. (2021). Az empowerment beavatkozások értékelési módszereinek áttekintése. Szociális Szemle, 14(1), 10–18. https://doi.org/10.15170/SocRev.2021.14.01.02

Folyóirat szám

Rovat

Elméleti és összefoglaló tanulmányok