Évf. 3 (2020): Határ - Változás - Átmenet

					View Évf. 3 (2020): Határ - Változás - Átmenet

A Pontes most megjelenő harmadik kötetének tematikája a 2020-as Trianon-évfordulóhoz kapcsolódik: az Évkönyvbe válogatott tanulmányok rendező elve a határváltoz(tat)ások jellegzetességeinek és hatásainak a kérdése. Célunk nem elsősorban a trianoni határkijelölések történetének a nyomon követése – bár két szerző írása konkrétan erre a témára is reflektál –, hanem általában a határ kérdésének történeti korokon átívelő vizsgálata a középkortól a 20. század végéig. A kötet írásai elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetében dolgozó kollégák kutatásainak eredményei, mivel Évkönyvünk küldetése a helyi kutatási eredmények széleskörű ismertetése.

Megjelent: 2020-09-03

Tartalom

Előszó

  • Előszó

    Barabás Gábor, Csibi Norbert, Gyimesi Réka, Fazekas Ferenc
    9-10

Szerzőink