Archívum

 • Határ - Változás - Átmenet
  Évf. 3 (2020)

  A Pontes most megjelenő harmadik kötetének tematikája a 2020-as Trianon-évfordulóhoz kapcsolódik: az Évkönyvbe válogatott tanulmányok rendező elve a határváltoz(tat)ások jellegzetességeinek és hatásainak a kérdése. Célunk nem elsősorban a trianoni határkijelölések történetének a nyomon követése – bár két szerző írása konkrétan erre a témára is reflektál –, hanem általában a határ kérdésének történeti korokon átívelő vizsgálata a középkortól a 20. század végéig. A kötet írásai elsősorban a Pécsi Tudományegyetem Történettudományi Intézetében dolgozó kollégák kutatásainak eredményei, mivel Évkönyvünk küldetése a helyi kutatási eredmények széleskörű ismertetése.

 • Ókortörténeti és régészeti kutatások
  Évf. 2 (2019)

  2019-ben készült el a Pontes első korszakos száma, mely betekintést nyújt a PTE BTK Történettudományi Intézet tanszékein zajló kutatásokba. A tanulmányok egyrészt az Ókortörténeti Tanszék munkatársainak tollából származnak, másik részük a Régészet Tanszék szerteágazó tevékenységét mutatják be. A tudományági sajátosságok miatt helyett kapott egy új rovat is, ásatási beszámolók címmel. Illeszkedve a programadó tanszékek profiljához, az idei interjú az örökségvédelem témakörét járja körül. Az Intézet egészének tevékenységét tükrözi a 2018/2019-es tanévben itt megvédett, történettudományi doktori disszertációk téziseinek bemutatása, valamint a helyi kutatócsoportok munkáiról, a kollégák által megjelentett kötetekről szóló beszámolók, ismertetők is.

 • Vallás – Szekularizáció – Transzformáció
  Évf. 1 (2018)

  A Pontes első, tematikus számának írásai a vallás - szekularizáció - transzformáció hívószavak köré szerveződnek. A témafelvetést José Casanovának a közösségi vallások és a szekularizáció témájához kapcsolódó egyik írásának lefordításával alapozzuk meg, melyet az intézet munkatársai által készített, a hívószavakra reflektáló tanulmányok követnek. E mellett a kötetből megismerhetik a PTE BTK Történettudományi Intézetében működő, állandó kutatócsoportokat, könyvismertetéseket olvashatnak az intézeti kutatók utóbbi években megjelent  néhány kötetéről és egy interjút is készítettünk a pécsi történeti műhelyről.