A politikai részvétel diskurzusai a magyar fiatalok körében

Szerzők

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2024.05.01.07

Kulcsszavak:

beszédcselekvés, politikai részvétel értelmezése, fiatalok, Covid-19

Absztrakt

A fiatalok politikai részvételének különböző makro- és mezoszintű elméletei elsősorban azzal foglalkoznak, hogy ki és miért vesz részt politikai akciókban. Keveset tudunk azonban arról, hogy a fiatalok egyébként hogyan értelmezik ezeket a részvételi formákat, és hogy a tényleges részvételük ezen értelmezések mentén strukturálódik-e. Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk, milyen diskurzusai azonosíthatók a politikai részvételnek Magyarországon, és melyek ezek közül a fiatalokra jellemzők. A kérdésnek különös jelentőséget ad, hogy a Covid-19 következtében kialakuló pandémia, amely majd két évre az online térre korlátozta a fiatalok mindennapi interakcióit és politikai aktivizmusát. Aszteroidahatás-hipotézisünk szerint a politikai részvétel új formái jelenhettek meg, amelyek átértelmezhették az online és offline részvétel közötti korábbi dinamikát. A világjárvány harmadik hulláma után és a negyedik hulláma során hat fókuszcsoportos beszélgetést és 8 félig strukturált online interjút folytattunk, amelyeket diskurzuselemzéssel elemeztünk. Eredményeink szerint az aszteroidahatás következtében a fiatalok legalább részben újraértelmezték a politikai részvételt, és beemelték az arról való kommunikációt is a politikai részvétel jelentés mezejébe.

Downloads

Megjelent

2024-06-06

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok