Információk

A Pólusok folyóirat célja a politikatudomány, valamint a nemzetközi tanulmányok területén elért tudományos eredmények közlése, az érintett diszciplínákhoz köthető szakmai fórumok gazdagítása. A folyóirat évente két alkalommal (tél/tavasz–nyár/ősz) jelenik meg, online lapszámok formájában. A tudományosság biztosítása érdekében a megjelentetésre szánt, formailag megfelelő írásműveket két anonim bíráló véleményezi, akik a szerző(k) nevének feltüntetése nélkül kapják meg a kéziratot.

A folyóirat a Pólusok Társadalomtudományi Egyesület, valamint a Pécsi Tudományegyetem BTK Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszéke gondozásában jelenik meg.

A Pólusok csapata mindezek mellett feladatának tekinti, hogy a politológiai és nemzetközi kapcsolatok területéhez kapcsolódó hazai szakmai közélet aktív alakítója legyen, beleértve a szélesebb nyilvánosság elérését is.

Dr. Kákai László

főszerkesztő