Tudományos Tanácsadó Testület

A Tudományos Tanácsadó Testület elnöke:

Pálné Dr. Kovács Ilona, akadémikus, az MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem, kutatóprofesszor, MTA KRTK RKI

A Tudományos Tanácsadó Testület tagjai:

Prof. Dr. Bayer József, akadémikus, az MTA rendes tagja, professor emeritus, MTA TK PTI

Dr. habil. Csicsmann László, habilitált egyetemi docens, Budapesti Corvinus Egyetem

Prof. Dr. Hajdú Zoltán, tudományos tanácsadó, MTA KRTK RKI

Dr. habil. Kaiser Ferenc, habilitált egyetemi docens, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. habil. Kalmár Zoltán, habilitált egyetemi docens, Pannon Egyetem

Prof. Dr. Szabó Márton, professzor emeritus, MTA TK PTI

Prof. Dr. Szenes Zoltán, egyetemi tanár, Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Dr. habil. Vasa László, vezető kutató, Külügyi és Külgazdasági Intézet