Értesítések

PUBLIKÁCIÓS FELHÍVÁS

PÓLUSOK FOLYÓIRAT ­– LATIN-AMERIKA KÜLÖNSZÁM

A 2018-ban indult Pólusok című folyóirat független, tudományos, lektorált időszaki online kiadvány (HU ISSN 2732-1851) 2022. év második felében (júliusi tervezett megjelenéssel) Latin-Amerika témájú tematikus, magyar nyelvű különszámot tervez kiadni az alábbi címmel:

Ellentétek vonzásában: Latin-Amerika és a nagyhatalmak a 21. században

A Pólusok célja, hogy teret adjon a politikatudomány és nemzetközi tanulmányok területén születő tudományos publikációknak. Feladata, hogy fórumot biztosítson kutatók, oktatók, doktorandusz és egyetemi hallgatók számára, hogy kutatási eredményeiket, tudományos jellegű elemzéseiket, tanulmányaikat lektorált, online folyóiratban közöljék.

A tematikus különszám célja, hogy bemutassa Latin-Amerika geopolitikai szerepének felértékelődését, illetve megvizsgálja a térségben jelenlévő vagy jelenleg megjelenő a globális hatalmak szerepvállalását. A hagyományos szereplők (pl. USA) mellett a térségben számos új nagy- és középhatalom jelent meg: az EU, Oroszország és Kína növekvő érdeklődése mellett megfigyelhető Törökország, India és egyes közel-keleti államok fokozódó szerepvállalása is. A szerkesztők elsősorban olyan szövegeket várnak, melyek Latin-Amerika és a világ egyéb szereplőinek 21. századi kapcsolatait helyezik érdeklődésük fókuszába, tematikájukban hangsúlyozzák a hatalmi transzformációk lehetséges piaci, gazdasági, katonai, környezeti, energiapolitikai, biztonságpolitikai és államközi vetületeit, egyúttal részleteiben tárgyalják ezek térségre gyakorolt hatásait.

Publikálási kritériumok:

  • A publikálásra beküldött kézirat nem lett korábban publikálva, és megelőzően egy másik folyóiratnál sem lett lektorálva.
  • A benyújtott fájl doc, docx, vagy rtf fájlformátumú.
  • Az internetes hivatkozások a https://bitly.com link rövidítő által átalakított formában vannak feltüntetve.
  • A szöveg Times New Roman betűtípusban, egyes sorközzel; 12 pontos betűmérettel készült; minden illusztráció, ábra és táblázat sorszámmal, címmel és forrással rendelkezik.
  • A szöveg betartja azokat a stiláris és bibliográfiai követelményeket, amelyek a Szerzői útmutatóban szerepelnek.

A szerkesztői elvárásokkal kapcsolatban további részletek ide kattintva érhetőek el. A szerzők a Pólusok weboldalán történt regisztrációt követően tölthetik fel tanulmányaikat a szerkesztői felületre. A tanulmányok benyújtási határideje: 2022.05.15.

Bővebb információ Dr. Deák Mátétól, a deak.mate@pte.hu e-mail címen kérhető.

Pécs, 2022. 03. 07.

A szerkesztők