Népszavazások és egyéb konzultációs eszközök a helyi döntéshozatali folyamatban Lengyelországban

Szerzők

  • Madej Małgorzata Wrocławi Egyetem, Politikatudományi Intézet
  • Soós Edit Szegedi Tudományegyetem, Állam-és Jogtudományi Kar, Politológiai Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2022.03.01.01

Kulcsszavak:

állampolgári részvétel, helyi önkormányzat, konzultációk, referendum, Lengyelország

Absztrakt

A tanulmány arra keresi a választ, hogy a helyi népszavazás és a közvetlen állampolgári részvétel egyéb formái Lengyelországban mennyire segítik elő a döntéshozatali folyamat legitimációját, hogyan járulnak hozzá a polgárközeli kormányzás megvalósulásához. A lakossági részvétel a helyi kormányzás hatékonyságának és legitimitása erősítésének fontos mechanizmusa, amelyet egyes szerzők a demokrácia támogatásának és a populizmus elleni küzdelem eszközének is tekintenek. A részvételnek azonban csak akkor van értelme, ha valóban biztosítja a helyi lakosok véleménynyilvánításának lehetőségét a helyi szintű szakpolitikák alakításában, és nem csak a társadalmi részvétel színlelt formájára (tokenizmus) korlátozódik. A tanulmány elemzi a konzultációs folyamatok által lefedett témákat, azok jelentőségét a településeken, valamint a meghozott szakpolitikai döntésekre gyakorolt hatásukat.

Downloads

Megjelent

2022-10-26

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok