A NEMZETI ÉBREDÉSTŐL A NEO-KONZERVATÍV MODERNIZÁCIÓIG:

IDEOLÓGIAI TARTALMAK INDIA POLITIKAI ÉLETÉBEN

Szerzők

  • Varga László Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Program

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2020.01.02.06

Kulcsszavak:

társadalmi rétegződés, kasztrendszer, nemzeti ébredés, ideológia, politika

Absztrakt

A tanulmány első része bemutatja India függetlenségéhez vezető útjának három legdominánsabb társadalomszervező ideológiáját. Az első az azonos kultúrához való tartozás hívó szava Mahatma Gandhi satyagraha mozgalmán keresztül. A második a feudális és imperialista állami berendezkedéshez képest más, a szocialista Szovjetunió mintáját adaptáló kormányzati felépítés, valamint a harmadik ideológiai, a már 2500 éve megszakítás nélkül jelenlévő társadalmi hierarchia, a kasztrendszer, a dogmáival és a történelmi kontinuitást biztosító irodalmi hátterével. Mindhárom ideológia teret kapott független India életében: a sok kis királyságból egy ország született, mely a szocialista építkezés útjára lépett és a kasztrendszer is él tovább, bár hivatalosan nem létezik. A tanulmány második része a folyatást vizsgálja, különös tekintettel a 2014-es és 2019-es szövetségi választásokon nyertes politikai erő ideológiainak elemzésére.

Információk a szerzőről

Varga László, Pécsi Tudományegyetem, Interdiszciplináris Doktori Iskola, Politikatudományi Program

doktorandusz

Downloads

Megjelent

2020-12-20

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok