Politikai ellenségképzés a COVID-19 járvány tükrében

Szerzők

  • Szabó Palócz Orsolya SZTE ÁJK

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2021.02.02.03

Kulcsszavak:

diszkurzív politikatudomány, politikai vezetés, válsághelyzet, narratív ellenségképzés

Absztrakt

Jelen tanulmány az ellenségképző retorika természetének egy speciális szegmensét, az ellenségképzésnek – tágabb értelemben a politikai diskurzusok valóságkonstruáló jellegének – a hatalmi viszonyokkal kapcsolatos összefüggéseit vizsgálja, mindenekelőtt a COVID-19 járványhoz kapcsolódó válságnarratívák tanulmányozásán keresztül. A vizsgálódás elméleti keretét a plebiszciter vezérdemokrácia koncepciója (Körösényi et. al., 2020) adja, amelyet annak módszertani realizmusa tesz igazán alkalmassá a jelenség vizsgálatára. Az esettanulmányi vizsgálódás szűkebb területét az Orbán Viktor miniszterelnöknek a koronavírus-járványhoz kapcsolódó felszólalásai által meghatározott válságnarratíva jelenti, a miniszterelnök 2020. szeptember 1. és 2020. december 31. közötti időszakban elhangzott beszédeinek, felszólalásainak és interjúinak közelebbi vizsgálatán keresztül, elsősorban a hatalmi-politikai vonatkozások feltérképezésére, illetve a politikai ellenségképzés technikáinak beazonosítására fókuszálva.

Downloads

Megjelent

2021-12-31

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok