A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata egy zenei fesztivál esetén

Szerzők

  • Klára Kazár Szegedi Tudományegyetem Üzleti Tudományok Intézete

Kulcsszavak:

márkaközösség, zenei fesztivál, márka, lojalitás, énképilleszkedés

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA
A zenei fesztiválok az utóbbi évtizedekben kedvelt szórakozási formává váltak, azonban a téma számos kutatási kérdést felvet. A tanulmány azt vizsgálja, hogy a márkaközösség pszichológiai érzete hogyan hat az elkötelezettségre és lojalitásra valamint a szájreklámra.

AZ ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN
A kutatási kérdések megválaszolására egy primer kutatás szolgál. Egy papír alapú kérdőíves megkérdezés került végrehajtásra a Szegedi Ifjúsági Napok területén 2015-ben, amely során 707 válasz gyűlt össze. Az összefüggések elemzése PLS útelemzés segítségével történt meg.

A TANULMÁNY LEGFONTOSABB EREDMÉNYEI
A tanulmány egy új modellt mutat be, amely további tudományos és gyakorlati alkalmazások alapját képezheti. Az énképilleszkedés modellben való elhelyezése, valamint annak a márkaközösség pszichológiai érzetére gyakorolt közvetlen hatása újszerű eredmény. További eredményként emelhető ki, hogy a márkaközösség pszichológiai érzete közvetlen hatást gyakorol az elkötelezettségre, a lojalitásra pedig közvetett módon fejti ki hatását.

GYAKORLATI JAVASLATOK
Gyakorlati javaslatként kiemelhető, hogy érdemes márkaközösség építő tevékenységeket ösztönzi zenei fesztiválok esetén is, hiszen azok az elkötelezettséget és az újralátogatási szándékot erősítik. Továbbá a fesztivál hangulata valamint a fesztiválozók énképe közötti illeszkedés is fontos, hiszen az magasabb szintű elégedettséghez vezethet.

Downloads

Megjelent

2017-08-01

Hogyan kell idézni

Kazár, K. (2017) „A márkaközösségek pszichológiai érzetének vizsgálata egy zenei fesztivál esetén”, Marketing & Menedzsment, 51(EMOK klsz), o. 38–48. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/792 (Elérés: 25 február 2024).

Folyóirat szám

Rovat