Információk

Köszöntjük a Közigazgatási és Infokommunikációs Jogi PhD Tanulmányok szakmai folyóirat oldalán!

Folyóiratunk összefogja a közjogi vizsgálódások két fontos területét. A közigazgatás és az infokommunikációs technológiák összekapcsolódása, szinergikus pontjai napjainkra meghatározóvá, sőt irányadóvá váltak számos szakterület tekintetében.

Az e témakörökhöz kapcsolódó, összetett társadalmi, jogi, gazdasági jellegű problémák és kérdések, tudományos igényű feldolgozása pedig a világviszonylatban is felgyorsult változásokra tekintettel újabb és újabb lehetőséget biztosítanak a témakört vizsgáló szakemberek számára, a fentiek értelmezésére illetve kritikai észrevételek és javaslatok megfogalmazására.

Jelen folyóirat célkitűzése, hogy a tudományos pályafutásuk első felében járó fiatal kutatók számára lehetőséget biztosítson az e témakörben megfogalmazott gondolataik közreadásában.

Aktuális szám

Évf. 4 szám 1 (2023): 2023/I. szám
					View Évf. 4 szám 1 (2023): 2023/I. szám

A változás mostanra életünk mindennapi része lett, talán már inkább a változás sebessége és irányai, mintsem folyamatos jelenléte adja a gondolkodás és így a tudományos vizsgálódás egyik mozgatórugóját.

Erre a változásra való reflexió mostanra nemcsak a lapszámban megjelentetett tanulmányokban jelenik meg, hanem szerkesztőségünk munkájában is megmutatkozik. Ez az első olyan számunk, amelynek kiadását már többségében külföldi szakértőkkel kibővülő nemzetközi szerkesztőbizottsággal hoztuk létre. Jól megmutatkozik ez a változás lapszámunk szerzői gárdájában is, s az elkészült cikkekben is – a folyóiratban megjelenő kézirat többsége idegen nyelven kerül közlésre, mert ilyen formában biztosítható a tanulmányokban vizsgált témakörökben a megfelelő tudományos diskurzus, s a szerzők között is markánsan megjelennek immár a külföldi kutatók.

Ettől az évtől fogva, folytatva folyóiratunk szakmai munkájának építését, a Pécsi Tudományegyetem belső tudományos pályázatának támogatásával további fejlesztéseket valósítottunk meg: folyóiratunk, új, minden szakmai igényt kielégítő honlapra költözött, tartalmai, felületei magyar nyelv mellett immár teljes egészében angol nyelven elérhetőek, és folyamatosan bővítjük azon hazai és nemzetközi szakmai adatbázisok, indexek körét, ahova a folyóiratunkban közölt írások eljutnak. Izgalommal tekinthetünk hát a jövőbe, amelynek új kihívásaihoz Szerzőink írásai kiváló „útjelzőket” biztosítanak.

A Kiadó nevében ezúton is köszönöm Szerzőink igyekezetét, a Szerkesztőbizottság tagjainak és a lektoroknak a felkérések elfogadását és áldozatos munkájukat. Külön köszönet illeti a Dél-dunántúli Regionális Könyvtár és Tudásközpont munkatársait, akik oly sok tekintetben nyújtanak segítséget folyóiratunk megjelentetéséhez.

Jó szakmai „merítkezést” kívánok minden Olvasónak!

Megjelent: 2023-10-31

Teljes szám

Az összes folyóiratszám megtekintése