A szubszaharai afrikai regionalizmus sajátosságai az SADC (Dél-afrikai Fejlesztési Közösség) működése tükrében

Szerzők

  • Örs Tetlák Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika alprogram

DOI:

https://doi.org/10.15170/AT.2022.16.2.3

Absztrakt

A szervezeti működés és az intézményrendszer tekintetében az Afrikai Unió az Európai Uniót és az Egyesült Nemzetek Szervezetét tekinti mintának. Az afrikai regionalizmus ugyanakkor számos egyedi ismérvvel rendelkezik. Tanulmányomban a régió jellemzőit a regionalizmus szempontjából vizsgálom, elsősorban az új regionalizmus szempontrendszerét követve. Mivel azonban a térség nemzetközi kapcsolataiban változatlanul az államközi, kormányközi együttműködés az elsődleges és a regionális gazdasági közösségek rendszerét is ez a rendező elv alakította ki, a vizsgálat tárgya is elsősorban ez a szint lehet. Mivel a szubszaharai térség a klímaváltozásnak egyik leginkább kitett térsége a Földnek, a regionalizmus jövőjét befolyásoló kihívások között számos ökológiai, környezeti szempontot is figyelembe kívánok venni, mely rizikófaktorok (vagy éppen a regionális együttműködés mozgatói) már ma is szubszaharai Afrika mindennapjainak részei. Az elemzés további tárgya a kormányzás minősége a térségben, az egyes államok politikai elitjének kapcsolatrendszere és a politikai vezetők remélt elvárásai a regionális, illetve kontinentális együttműködéstől. Be kívánom mutatni, hogy az egyes államok minőségi mutatóiban is tetten érhető jelentős különbségek miként befolyásolják a regionális együttműködés mélységét és színvonalát. Tanulmányomban az egyes szubszaharai régiók és a hozzájuk kapcsolható regionális gazdasági közösségek közül részletesebben a Dél-afrikai Fejlesztési Közösséget (Southern African Development Community, SADC) mutatom be, úgy is, mint a kontinens legsikeresebb regionális együttműködési szervezetét.

Információk a szerzőről

Örs Tetlák, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika alprogram

doktorandusz, Budapesti Corvinus Egyetem,
Nemzetközi kapcsolatok és biztonságpolitika alprogram.


Kutatási területe Dél-Afrika szerepe a nemzetközi térben, Afrika déli régiója, illetve a regionalizmus a szubszaharai Afrikában.

Downloads

Megjelent

2022-12-13

Hogyan kell idézni

Tetlák, Örs. (2022). A szubszaharai afrikai regionalizmus sajátosságai az SADC (Dél-afrikai Fejlesztési Közösség) működése tükrében. Afrika Tanulmányok / Hungarian Journal of African Studies, 16(2), 41–62. https://doi.org/10.15170/AT.2022.16.2.3