Fürdőélet és marketing Erdélyben a dualizmus korában

Szerzők

  • Benedek Nagy Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Csíkszeredai Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2023.08.02.04

Kulcsszavak:

erdélyi fürdők, fürdőélet, fejlődés, marketingeszközök

Absztrakt

Cikkünk szintézis a korábbi történeti munkákból, melyek az erdélyi fürdők történetét dolgozzák fel, ugyanakkor a korszak marketingeszközeinek elemzése. A megelőző 17-18. századi erdélyi fürdők helyzetéből kiindulva részletesen vizsgáljuk a 19. századi erdélyi fürdők helyét és szerepét a reformkori, majd dualizmuskori Magyarországon. A cikkünkkel szeretnénk rámutatni arra, hogy az erdélyi fürdők, bár némileg elmaradva indultak fejlődésnek a Monarchia, de főleg a más európai hasonló fürdőkhöz képest, viszonylag gyorsan és jól átvették a fürdőkultúra fontosabb elemeit. A marketingeszközök terén három fontosabb tényezőcsoportot azonosítunk be, a presztízs értékű látogatásokat, a tudományos és más dolgozatok hatását, valamint a tulajdonképpeni reklámokat, hirdetéseket és képeslapokat mutatjuk be. A cikkünk befejező része a 20. századi átalakulásokat és ezzel a korszakra jellemző fürdőéletnek a megszűnését vázolja fel.

Downloads

Megjelent

2023-07-19

Hogyan kell idézni

Nagy, B. (2023). Fürdőélet és marketing Erdélyben a dualizmus korában. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 8(2). https://doi.org/10.15170/TVT.2023.08.02.04