SZEGED VÁROS IMÁZSÁNAK ÉLMÉNYMARKETING ALAPÚ VIZSGÁLATA

Szerzők

  • Réka Szabina Török PhD hallgató, Szegedi Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.05.

Kulcsszavak:

élménymarketing, városmarketing, városimázs, City Brand Index

Absztrakt

A jelen kor vásárlója a funkcionalitáson túl mára már élményt vár fogyasztásától, ami
megjelenik a településekkel kapcsolatos elvárásaiban, valamint az adott város imázsának
alakulását is erőteljesen befolyásolja, mind a helyiek, mind a turisták esetén. Ennek jegyében
Szeged város imázsának élményszemléletű vizsgálatát helyeztem a kutatás középpontjába,
hogy fényt derítsek arra, hogy az élménymarketing mely eszközeit és miként lehet felhasználni
a település imázsának fejlesztésében. Tanulmányomban a városmarketing és az
élménymarketing esetleges együttélését mutattam be, majd Szegedre áttérve, értékeinek
feltárását az Anholt City Brand Indexén keresztül ismertettem. A kutatás eredményessége
érdekében kombináltam a kvalitatív és a kvantitatív módszereket. Így az online kérdőíves
megkérdezést négy szakmai interjú előzte meg, amelyet a város kommunikációját alakító
személyekkel – fejlesztési alpolgármester úr, turisztikai referens, rendezvényszervező
vállalkozó, PR szakértő- végeztem el. A kutatásaim alapján az épített örökségek mellett az adott
városban átélhető élmények is kiemelt szerepet játszanak imázsának formálódásában. Utóbbiak
kimenetelére gyakorolnak hatást a különböző városi rendezvények, a helyiek hangulata,
valamint a fotózható-, szelfipontok jelenléte. Szegedről kialakult pozitív képben kevésbé
kapnak helyet kedvelt rendezvényei. Ezért utóbbiak és az egyedi helyi hangulat kommunikálása
lehetőségül szolgál az imázs erősítésében.

Downloads

Megjelent

2022-05-19

Hogyan kell idézni

Török, R. S. (2022). SZEGED VÁROS IMÁZSÁNAK ÉLMÉNYMARKETING ALAPÚ VIZSGÁLATA. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 7(2). https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.05.