OKOS VÁROS MEGOLDÁSOK MINT VÁROSMARKETING ÉS VÁROSMÁRKÁZÁS ESZKÖZÖK – ÚJVIDÉK ESETTANULMÁNYA

Szerzők

  • Béla Muhi B. egyetemi tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék, Szerbia
  • Jelena Vemić Đurković egyetemi tanár, Educons Egyetem, Közgazdasági Kar, Újvidék, Szerbia

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.07

Kulcsszavak:

városmarketing, városmárka, városimázs, okos város, Újvidék

Absztrakt

Manapság nemcsak a gyártók, termékek, márkák versenyeznek egymással, hanem az országok,
régiók, városok is. Amíg a termékek a vásárlókért, addig a városok a turistákért, a befektetőkért,
a képzett munkaerőért vagy a tehetséges diákokért versenyeznek. Ez a verseny nemcsak egy
ország határain belül zajlik, hanem mindinkább nemzetközi szintre lép.
A versenyben való helytállásban marketing szakértelemre és a marketingeszközök helyes
alkalmazására van szükség, amelyek által a városok képesek kialakítani és fenntartani
versenyképességüket és pozitív imázsukat. Mindez megköveteli, hogy a városvezetés nagyobb
mértékű piacorientáltságot, marketing szemléletmódot mutasson fel, figyelembe véve a reális
lehetőségeket és veszélyeket.
A verseny fokozatos kiéleződése egyre tudatosabb és átgondoltabb marketingpolitikát és
stratégiát követel meg, ahol az utóbbi években a Smart City (okos város) megoldások is egyre
inkább előtérbe kerülnek. Azon városok, amelyek különböző smart (okos) megoldásokat vezettek
be, több esetben ki tudták használni a városmarketing eszközeként is. Ezt tette Újvidék (Novi
Sad) városa is, így e tanulmányban ezen megoldások lesznek bemutatva.

Downloads

Megjelent

2021-10-18

Hogyan kell idézni

Muhi B. , B., & Vemić Đurković, . J. (2021). OKOS VÁROS MEGOLDÁSOK MINT VÁROSMARKETING ÉS VÁROSMÁRKÁZÁS ESZKÖZÖK – ÚJVIDÉK ESETTANULMÁNYA. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 6(3). https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.07