A TURIZMUS VIDÉKFEJLESZTÉSI HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI ALSÓ-DUNAVÖLGYBEN

Szerzők

  • Dávid Nagy Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar

Kulcsszavak:

Duna, Alsó-Duna völgy, turisztikai fejlesztések, turizmus

Absztrakt

A magyarországi Alsó-Duna-völgy természeti és kulturális adottságai sikeres turisztikai hasznosítást
tennének lehetővé, azonban napjainkig nem alakult ki itt országos jelentőségű turisztikai desztináció. Ugyan
az országos és régiós fejlesztési dokumentumok előirányozták a Duna-mente turisztikai fejlesztését és a
2007-2013 európai uniós költségvetési időszakban lehetőség volt fejlesztések megvalósítására, 2015-re sem
történt látványos előrelépés.
A vizsgált térséget a Duna folyam Fejér, Tolna, Baranya és Bács-Kiskun megyéket érintő
szakaszának települései alkotják. A vizsgálat célja a 2007-2013 európai uniós költségvetési időszakban
megvalósult fejlesztések és a 2010-2015 közötti időszak vendégforgalmának összevetése.
Megállapítást nyert, hogy a fejlesztések koncentráltan a nagyobb városokat érintették, ezeken a
településeken a vendégforgalom növekedése kimutatható volt. Nem tudtak viszont a fejlesztések az egész
vidék turizmusára kiterjedő kedvező hatást eredményezni. Elmaradt a kereskedelmi szálláshelyek
fejlesztése, ami a magánszálláshelyek számának ugrásszerű növekedését eredményezte a turisztikailag
frekventált településeken.

##submission.downloads##

Megjelent

2021-06-14

Hogyan kell idézni

Nagy, D. (2021). A TURIZMUS VIDÉKFEJLESZTÉSI HATÁSAI A MAGYARORSZÁGI ALSÓ-DUNAVÖLGYBEN. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 1(3). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/tvt/article/view/4301