Az információkerülés szerepe a sötét turizmus kínálati oldalának etikus döntéshozatalában

Szerzők

  • Boglárka Ágnes Mészáros Pécsi Tudományegyetem, Közgazdaságtudományi Kar, Regionális Politika és Gazdaságtan Doktori Iskola

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2023.08.02.05

Kulcsszavak:

információkerülés, etikus döntéshozatal, sötét turizmus, kínálat

Absztrakt

Az információszerzés számos előnnyel járhat, ennek ellenére az egyének gyakran döntenek úgy, hogy inkább elkerülik az egyes információkat. Nincs ez másként a vállalkozói oldal esetében sem. A turisztikai szolgáltatók sok esetben inkább figyelmen kívül hagynak és aktívan kerülnek egy turisztikai attrakcióval kapcsolatos olyan információt, aminek feltárása, nyilvánosságra kerülése negatív következményekhez vezetne. Ugyanakkor, a mesterséges storytellingre épülő sötét turizmus jelenségét vizsgálva, a turisztikai termékek és szolgáltatások értékesítése – részben az információkerülés által – bizonyos etikai kérdéseket is felvet.

Arra az elképzelésre építve, hogy átfogóbb és teljeskörű képet kell kialakítanunk a sötét turizmus kínálati oldalának az etikailag megkérdőjelezhetően hozott döntések ok-okozati összefüggéseiről, jelen cikk áttekinti az információkerülés, a sötét turizmus és az etikus döntéshozatal fogalmi hátterét, valamint kritikai elemzés keretében feltárja a turisztikai szolgáltatók információkerüléshez vezető motivációinak elméleti vonatkozásait.

Tekintve, hogy a szakirodalom elsősorban a sötét turizmus etikai aggályaival foglalkozik, kevesebb figyelmet szentelnek az etikátlan viselkedés okainak feltérképezésére. Ez az elméleti tanulmány ezt a hiányosságot igyekszik pótolni.

Downloads

Megjelent

2023-07-19

Hogyan kell idézni

Mészáros, B. Ágnes. (2023). Az információkerülés szerepe a sötét turizmus kínálati oldalának etikus döntéshozatalában. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 8(2). https://doi.org/10.15170/TVT.2023.08.02.05