A Marketing & Menedzsment folyóirat 50 éve számokban

Szerzők

  • Máté Karika Pécsi Tudományegyetem Gazdálkodástani Doktori Iskola

Absztrakt

A Marketing & Menedzsment immár fél évszázada ad lehetőséget publikálásra a hazai és nemzetkö­zi szakembereknek. A folyóirat élete - amint az a jelen szám szerkezetéből is egyértelműen kiderül - két részre bontható. Az első rész 1967-től 1994 végéig tartott, amikor a lapot az Országos Piackutató Intézet adta ki, a másik rész pedig 1995-től napjainkig tart, amikor is a Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara (továbbiakban PTE KTK) először felerészben, majd 2012-től egészé­ben a lap kiadójává vált. Itt szeretnénk azonban rámutatni arra, hogy az 50 év megosztására egy másik jó választóvonal is mutatkozik: ez pedig a rendszerváltás Magyarországon. A rendszerváltás ugyanis alapvetően befolyásolta a lap struktúráját, költségvetését, stb. Az 50 év kettébontása az első esetben 27:23 évet, míg a második esetben 22:28 évet jelentene. Jelen tanulmányban a tulajdonosváltáshoz kötöttük az 50 év felosztását, vállalva azt a veszélyt, hogy egyes összehasonlításoknál - a ké­sőbb bemutatott adatbázisunk ellenére - bizonyos mértékű becslésekkel kellett élnünk.
Jelen tanulmány célja, hogy bemutassa az elmúlt 50 évet leíró és jellemző, átfogó, számszerű adatokat, a két meghatározó időszak összehasonlí­tásával kiemelje a változásokat és a megváltozott körülményekhez és igényekhez való alkalmazkodását is. A tanulmány először bemutatja azt az adatbázist, amelyet két doktori hallgatóval együtt készítettünk az 50 év alatt megjelent több, mint 260 szám, és több, mint 2500 cikk tételes számbavételével. Ezt követően a tanulmány röviden elemzi és összehasonlítja a lap életének két meghatározó korszakát, majd a több kutatási kérdéskörök alapján elemzi a kapott eredményeket.

Downloads

Megjelent

2017-06-01

Hogyan kell idézni

Karika, M. (2017) „A Marketing & Menedzsment folyóirat 50 éve számokban”, Marketing & Menedzsment, 51(1-2), o. 126–134. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/843 (Elérés: 29 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat