Vásárlóerő Magyarországon: kelet-nyugati megosztottság

A vásárlóerő nagyságát nagyban meghatározza az adott település ágazati struktúrája

Szerzők

  • János Kui GfK Hungária

Absztrakt

Magyarország közel sem egységes az egy főre jutó vásárlóerő tekintetében. A területi különbségek kialakulásában számos történeti, földrajzi, társadalmi és gazdasági tényező játszott szerepet.
Ezek a tényezők állandóan változnak, ami hatással van adott térségben tapasztalható vásárlóerő nagyságára és a regionális különbségek mértékére is. E különbségeket térképezi fel kétévente a GfK Vásárlóerő index tanulmánya.

Downloads

Megjelent

2019-10-19

Hogyan kell idézni

Kui, J. (2019) „Vásárlóerő Magyarországon: kelet-nyugati megosztottság: A vásárlóerő nagyságát nagyban meghatározza az adott település ágazati struktúrája”, Marketing & Menedzsment, 40(5-6), o. 141–146. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/700 (Elérés: 11 augusztus 2022).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix