Új média és digitális marketing: szinergia-modellek és ajánlások a két szakterület közelítéséhez

DOI:

https://doi.org/10.15170/MM.2019.53.01.01

Kulcsszavak:

új média, digitális marketing, automatizáció, prosumer aktorok, fogyasztói magatartás DNS, kezdeti MI

Absztrakt

A TANULMÁNY CÉLJA

Elsődleges cél a gyakorlatban és az elméletben is hasznosítható szinergia-modelleket fejleszteni az új média és a digitális marketing közös tudományos-kutatási trendjeinek elemzésével. Ennek oka az egyelőre viszonylag kisszámú nemzetközi publikáció és kutatás a közös metszetben – összemérve a diskurzus-közelítés és a prognózis-alkotás sokoldalú lehetőségeivel.

ALKALMAZOTT MÓDSZERTAN

A tanulmány három pillérre épül. Az első szakirodalmi összefoglalót ad a digitális technológia által biztosított keretrendszerről az interdiszciplína alapforrásai alapján. A második szűri és összegzi a vonatkozó akadémiai trendeket mértékadó tudományos és kutatási adatbázisok mentén. Az utolsó pedig az első két szinergia-modell és a feltörekvő trendek alapján ad jövőképet.

LEGFONTOSABB EREDMENYEK

Az új média, mint kiterjedt és átfogó társadalmi-kulturális értelmezési keret, valmint a digitális marketing fókuszáltabb kutatási szakterületei erős szinergiát mutatnak. Interdiszciplinaként egyes kutatásaik elválaszthatatlanok, s erőforrásként értelmezhetők egymás számára. Az első modell hangsúlyozza a technológiai determinizmus mérsékelt megközelítésének szerepét. A második kiemeli a már megkerülhetetlen szakterületeket a digitális marketingben és az új média kontextusában – közös metszettel és az eltérő megközelítésekkel egyaránt. A harmadik pedig a formálódó technológiai trendekkel és azok következményeivel ad jövőképet a két tudományterület szinergiájában.

GYAKORLATI JAVASLATOK

A tanulmány a fent röviden ismeretett modellek alapján fogalmazza meg a szinergia-területek együttműködésének jelentőségét és lehetőségeit a kapcsolódó kutatások és szakmák számára egyaránt.

Downloads

Megjelent

2019-07-10

Hogyan kell idézni

„Új média és digitális marketing: szinergia-modellek és ajánlások a két szakterület közelítéséhez” (2019) Marketing & Menedzsment, 53(1), o. 5–15. doi: 10.15170/MM.2019.53.01.01.

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek