A nyugat szerepe agrártermékeink közvetítésében - Top-lista, 1995

Szerzők

  • Jenő Szabó Földművelésügyi Minisztérium

Absztrakt

Egy piac sajátosságait büntetlenül nem lehet figyelmen kívül hagyni. Különösen így van ez két - agrárexportunk szempontjából mindig is frekventált - régió, a szovjet utódállamok és a délszláv válságövezet esetében. Mindkét piac dinamikus élelmiszer-felvevő, a sa já t termelés és a népesség élelmiszer-szükséglete között mély szakadék tátong. Súlyosbítja a helyzetet (elsősorban a FÁK országainak esetében) a fizetésképtelenség, a fizetési garanciák hiánya, bankkapcsolataink esetlegessége, a pénzügyi infrastruktúra kezdetlegessége és az állami garanciavállalást akadályozó, történelmi léptékű tartozásállomány. Mindezek ellenére ez a két tradicionális piacunk a nyugati árutömeg, sok esetben az elfekvő élelmiszerkészletek egyre jelentősebb felvevőjévé válik.

Downloads

Megjelent

2019-12-20

Hogyan kell idézni

Szabó, J. (2019) „A nyugat szerepe agrártermékeink közvetítésében - Top-lista, 1995”, Marketing & Menedzsment, 30(4), o. 51–55. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2372 (Elérés: 17 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Agrármarketing