Public Relations - a kihasználatlan lehetőség

Szerzők

  • Péter Benke

Absztrakt

mottó: Aki ma nem alkalmazza a PR eszközeit, az holnap visszatér a szocializmushoz.

Egy öt évvel ezelőtti budapesti szakmai rendezvényen 100-120 gyakorló PR-szakembernek néhány egyetemi, illetve főiskolai oktató magyarázta el: mi is az a public relations, ábrákon mutatta be a kapcsolatát a többi diszciplínával, továbbá hosszan fejtegette, hogy a PR és a marketing határterületei mennyire összefüggők; ám egyetlen gyakorlati tanács, tipp vagy ötlet - amire mindenki várt volna - el nem hangzott. Talán éppen ezokból helyénvaló a cím megállapítása.
     Van már két éve is annak, hogy Kukoda Bernadett e hasábokon színvonalas írásaiban a Public Relations elméletét fejtegette. A kiváló szerző, akitől a Külkereskedelmi Főiskolán sokat tanultam, korrekt definíciókat
adott, okulásul bemutatta a létező PR-modelleket, a nemzetközi szakirodalomból felhívott idézetei is nagyszerűen kiegészítették a szakterületről megszerzett ismereteimet, mégis, a hiányérzetem egyre fokozódott. Szívesen olvastam volna - és olvasnék - a PR gyakorlatáról esettanulmányokat, siker- és kudarcsztorikat, ám úgy vettem észre, hogy a gyakorló szakemberek féltve őrzött szakmai titokként kezelik mind az eredményes, mind a sikertelen megmozdulásaikat.
     Írásomat abban a reményben teszem közzé, hogy a hazai PR-szakirodalomból lassan kikopik a didaktikus, tankönyvízű stílus, az oktatók közelebb kerülnek a mindennapi PR-munkához, a gyakorló szakemberek pedig
bátrabban osztják meg jó és rossz tapasztalataikat.
     Teszem ezt annál is inkább, mert a PR-t nemrég még Amerikában is a marketing afféle mostohagyerekeként
kezelték. Magyarországon a PR (ejtsd pé-er és nem pí-ár) elméletileg 1968-ban, az új gazdasági mechanizmus
korában jelent meg - ezt Lipót József Public Relations a vállalati gyakorlatban c. könyve jelentette -, és bár 1988-ban itthon is megjelentek a PR-ügynökségék, 1990-ben létrejött a szakma szervezete, a Magyar Public Relations Szövetség, mégsem büszkélkedhetünk azzal, hogy a PR a mindennapok általános és fon tos GYAKORLATI marketingeszközévévált volna.

Downloads

Megjelent

2019-12-19

Hogyan kell idézni

Benke, P. (2019) „Public Relations - a kihasználatlan lehetőség”, Marketing & Menedzsment, 32(1), o. 45–50. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2201 (Elérés: 27 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat

M&M - Döntések