Az internet a vállalati marketingben

Szerzők

  • Edit Bányai PTE Marketing Tanszék

Absztrakt

Írásomban az internet hazai üzleti felhasználói körében folyó vizsgálatsorozatot ismertetem röviden. Kutatásunk arra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen minőségi változásokat hozott, illetve hozhat az internet a vállalatok életében, különösen a marketingmunkát, a taktikai és stratégiai döntések meghozatalát támogató információszerzésben. Az internet és a marketing kapcsolatát tárgyaló könyvek, szakcikkek többsége leszűkíti e két terület metszetét, és a webmarketinggel foglalkozik, vagy kevés figyelmet szentel az internet információforrásként történő használatának. E cikkben az utóbbi területre összpontosító kutatásunk célját, alanyait, módszereit és hipotéziseit vázolom fel.*

Downloads

Megjelent

2019-12-18

Hogyan kell idézni

Bányai, E. (2019) „Az internet a vállalati marketingben”, Marketing & Menedzsment, 34(1), o. 24–27. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1847 (Elérés: 17 június 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Internetmarketing