A 2000. év fogyasztói társadalma - egy szcenárió utóélete

Szerzők

  • Szabolcs Lipi PTE Marketing Tanszék

Absztrakt

A kilencvenes évek közepén - korábbi hagyományokat folytatva1 - két svájci kutató, Hans Peter Dobeli2 és Christian Lutz3 arra vállalkozott, hogy a kilencvenes évek fogyasztói piacát meghatározó és befolyásoló tényezőket bemutassa, és ezek alapján elkészítsen egy olyan szcenáriót, amely egy 2000. december 31-én az irodájában ülő vállalati vezető számára támpontokat ad a turbulensen változó világban.
Majd egy évtizeddel a tanulmány megszületése után, illetve pár hónappal a forgatókönyvben vázolt határnap előtt érdemes áttekinteni, hogy milyen piaci megállapításokon alapult ez a tanulmány és milyen következtetéseket vont le.
A dolgozat eredményeinek értékelését az olvasóra bízom azzal a kitétellel, hogy a szerzők megállapításaikat elsősorban az európai kontinens nyugati felén tapasztalt tendenciákra alapozták. A végkövetkeztetésnél talán tanulságosabb, hogy milyennek is láttuk az európai fogyasztót néhány évvel ezelőtt, és ezek a tendenciák milyen mutáns formában jelentkeznek a mai magyar piacon.
A szcenárió alapját képező tanulmány hat fejezetben tárgyalja a kilencvenes évek azon tendenciáit, melyek meghatározzák az új évezredbe lépő fogyasztó szokásait.
A fogyasztói légkör, a vásárlói magatartások, a piaci szereplők átértékelődő identitása, a tipikus piacok és az átalakuló kommunikációs- és marketing-stratégiák voltak azok a tényezők, amelyeket a szerzők figyelembe vettek elemzésükben.

Downloads

Megjelent

2019-12-16

Hogyan kell idézni

Lipi, S. (2019) „A 2000. év fogyasztói társadalma - egy szcenárió utóélete”, Marketing & Menedzsment, 34(5), o. 45–49. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1730 (Elérés: 30 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat

30 éves a Pécsi Marketing Tanszék