A nyelv szerepe a több kultúrát átfogó reklámozásban

Szerzők

  • Ágnes Derjanecz Hildesheimi Egyetem

Absztrakt

A marketingtevékenységek igen nagy százaléka a kommunikáción alapszik: az egy vállalat és potenciális illetve tényleges vevői, ügyfelei közötti, a válallaton belüli, valamint - multinacionális cégek, kooperációk esetén - a partnervállalatok közötti kapcsolat fenn- és megtartásán, annak létrehozásán. Az alábbi cikk elsősorban a reklámozásban vizsgálja a verbális kommunikáció szerepét, de helyenként kitér más marketingeszközök tárgyalására is. Az írás célja egyrészt olyan szempontok egybegyűjtése, melyek alapján különbségek mutathatók ki az egyes kultúrák reklámszövegeiben. Emellett a szerző megkísérel gyakorlati példákon keresztül bemutatni néhány, a nyelvhasználat módján alapuló veszélyforrást és buktatót az interkulturális marketingkommunikáció területén.

Downloads

Megjelent

2019-12-01

Hogyan kell idézni

Derjanecz, Ágnes (2019) „A nyelv szerepe a több kultúrát átfogó reklámozásban”, Marketing & Menedzsment, 35(1), o. 67–71. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1648 (Elérés: 27 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix