A feltételes értékelés módszertan jelentősége a környezettudatosság mérésénél

Szerzők

  • Katalin Monostori Corvinus Egyetem Szociológiai Doktori Iskola; BKF Marketing és Üzleti Kommunikációs Intézet

Absztrakt

Kutatásomat arra az alapfeltevésre alapoztam, mely szerint a közjószágokkal kapcsolatos általános attitűdkérdések nem adnak valós választ egy adott közjószág megítélésére vonatkozóan. Hipotézisem szerint az így adott válaszok a társadalmi elvárásokkal, morállal való azonosulást, annak meglétét igazolják. Véleményem szerint az egyének valós támogatását más mérési módszerrel tudjuk megismerni. Várakozásaim szerint a két módszerrel mért eredmények eltérőek, az eltérés pedig a társadalmi szolidaritás szintjét mutatja. Minél magasabb az eltérés, annál alacsonyabb szintű a társadalmi szolidaritás. A kutatást a környezetvédelem területén a szelektív hulladékgyűjtésre vonatkozó attitűdök és értékítéletek megismerésére fókuszáltam.

Downloads

Megjelent

2019-11-01

Hogyan kell idézni

Monostori, K. (2019) „A feltételes értékelés módszertan jelentősége a környezettudatosság mérésénél”, Marketing & Menedzsment, 41(6), o. 13–23. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1174 (Elérés: 29 május 2024).

Folyóirat szám

Rovat

Zöldmarketing