A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ESÉLYEI ÉS KIHÍVÁSAI VIDÉKEN: JÓ GYAKORLATOK ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE

Szerzők

  • Nóra Mezőfi PhD hallgató, Pannon Egyetem Nagykanizsa – Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, AGI
  • Kornél Németh egyetemi docens, Pannon Egyetem Nagykanizsa - Körforgásos Gazdaság Egyetemi Központ, AGI

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.02.

Kulcsszavak:

körforgásos gazdaság, körforgásos gazdaság elmélete, körforgásos gazdaság szabályozási környezete, körforgásos gazdasági stratégiák, körforgásos gazdaság jó gyakorlatok vidéken élők és tevékenykedők számára

Absztrakt

A körforgásos gazdasági modellváltás érintettjei számára sok esetben komoly kihívást jelent az
egyes fogalomkörök értelmezhetősége, konkrét célok megfogalmazása, mindennapi
gyakorlatba való átültetése, az elért eredmények mérhetővé tétele. Mindezek valóban új
megközelítéseket igényelnek.
Széleskörű adatgyűjtésünk alapján azonban elmondható, hogy jónéhány szervezet felismerte az
erőforrások körforgásos alapokon nyugvó felhasználásából származó előnyöket és sikeresen
megvalósította a modellváltást. Fontosnak tartjuk a hazai vállalati szféra valamennyi
szegmensében annak tudatosítását, milyen irányú és nagyságrendű változtatásokra lesz szükség
a modellváltás által támasztott elvárások érvényesítéséhez.
A körforgásos gazdaság elméleti hátterének bemutatását követően, jelen tanulmány célja olyan
jó gyakorlatok bemutatása, valamint értékelő elemzése, amelyek elsősorban a vidéken élők és
tevékenykedők számára hordozhatnak inspirációt. Mindezt annak szolgálatába kívánjuk állítani,
hogy a modellváltás folyamatán keresztül olyan módszereket, technikákat tudjunk kiszűrni,
amelyek már bizonyítottan és konzekvensen jobb eredményeket produkálnak az adott cél,
vagyis a körforgásos gazdasági modellváltás elérésére irányuló más módszerekkel szemben.

Downloads

Megjelent

2022-05-19

Hogyan kell idézni

Mezőfi, N., & Németh, K. (2022). A KÖRFORGÁSOS GAZDASÁG ESÉLYEI ÉS KIHÍVÁSAI VIDÉKEN: JÓ GYAKORLATOK ELEMZŐ ÉRTÉKELÉSE. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 7(2). https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.02.