ASSESSMENT OF THE ADAPTATION OF TOURISM SUPPLY OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS FOR THE ELDERLY IN THE CONTEXT OF ACCESSIBLE TOURISM. CASE STUDIES FROM POLAND

Szerzők

  • Łukasz Szał
  • Weronika Terlecka
  • Alina Zajadacz Faculty of Geographical and Geological Sciences, Adam Mickiewicz University in Poznan, Poland
  • Aleksandra Minkwitz
  • Aleksandra Minkwitz
  • Anna Lubarska

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.08

Kulcsszavak:

akadálymentes turizmus, turisztikai kínálat, turisztikai vonzerők, kulturális örökség

Absztrakt

A kutatás célja az volt, hogy felmérje, a turisztikai vonzerők idősek számára való hozzáférhetővé
tételének mik a feltételei, illetve hogy egy kiválasztott példán keresztül megvizsgálja, mennyire
alkalmazkodnak a turisztikai vonzerők ezekhez a feltételekhez. A megfogalmazott kritériumok
kiválasztott létesítményeknél történő tesztelése lehetővé tette azok igazolását, figyelembe véve
idős emberek véleményét is. Ennek köszönhetően a turisztikai vonzerők idősek számára való
hozzáférhetővé tételére kidolgozott feltételek alapján egy felmérés készült, amely a történelmileg
egyik legrégibb lengyelországi turistaút (a Piast Út) kulturális örökség helyszíneire terjedt ki. A
tanulmány a kutatás eredményeit mutatja be módszertani szempontból, benne a vonzerőket idősek
számára elérhetővé tevő feltételek tételes felsorolását, valamint a kognitív szempontokat, az
említett feltétel-lista alapján 2019-ben 32, a Piast Útnak a nagy-lengyelország régióbeli helyszínein
végzett felmérés eredményeit. Ezen eredmények alapján széles körűen felmérhető, hogy az egyes
turisztikai vonzerők mennyire igyekeznek megfelelni az idős utazók igényeinek. Az is láthatóvá
válik, hogy a kiválasztott létesítmények jelen állapotukban mennyire felelnek meg ezeknek a
feltételeknek. Ezen túl a levont következtetések további kutatások alapjául szolgálhatnak, amelyek
a kulturális vonzerők mellett a különböző természeti vonzerőkre is kiterjedhetnek.

Downloads

Megjelent

2021-10-18

Hogyan kell idézni

Szał, Łukasz ., Terlecka, W. ., Zajadacz , . A. ., Minkwitz, A. ., Minkwitz, A. ., & Lubarska, A. . (2021). ASSESSMENT OF THE ADAPTATION OF TOURISM SUPPLY OF CULTURAL HERITAGE OBJECTS FOR THE ELDERLY IN THE CONTEXT OF ACCESSIBLE TOURISM. CASE STUDIES FROM POLAND. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 6(3). https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.08