A MAGYARORSZÁGI BEVÁSÁRLÓTURIZMUS VIZSGÁLATA AZ EGYNAPOS BEUTAZÁSOK ADATAINAK TÜKRÉBEN

Szerzők

  • Péter Pogácsás Pécsi Tudományegyetem, Földtudományok Doktori Iskola

Kulcsszavak:

bevásárlóturizmus, egynapos látogatás, Magyarország

Absztrakt

A Magyarországra látogató külföldiek számának és költéseinek elmúlt években megfigyelhető dinamikus
növekedésén belül jelentős szerepet tölt be a bevásárlóturizmus. A bevásárlóturisták egyrészt fontos
tényezői a határtérségek dinamizálásának, másrészt a szakirodalom alapján a bevásárlóturisztikai költések a
gyorsan változó környezet gazdasági indikátoraiként is értelmezhetők. A tanulmány a magyarországi
bevásárlóturizmust elemzi, annak szinte egészét kitevő, környező országokból érkező látogatók vásárlásain
keresztül. Megvizsgálom, hogy a bevásárlóturisztikai költések milyen mértékben reagálnak a
Magyarországon és a szomszédos országokban bekövetkező ár- és jövedelemváltozásokra, azaz jellemző-e
rájuk a szakirodalomban sok helyen leírt, gazdasági indikátorszereptől elvárt rugalmasság.

Downloads

Megjelent

2021-06-23

Hogyan kell idézni

Pogácsás, P. (2021). A MAGYARORSZÁGI BEVÁSÁRLÓTURIZMUS VIZSGÁLATA AZ EGYNAPOS BEUTAZÁSOK ADATAINAK TÜKRÉBEN. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 3(4). Elérés forrás https://journals.lib.pte.hu/index.php/tvt/article/view/4383