A könyvtár és az információkeresés által kiváltott szorongás: Mit tehet az iskolai könyvtár?

Szerzők

  • Zsuzsanna Arany-Nagy

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2023.24.K1.6

Kulcsszavak:

iskolai könyvtár, szorongás, információkeresés

Absztrakt

A 21. század társadalma a digitális átmenet tanújaként vonul be a történelembe. A változás eredményeként az információk – a hagyományos, nyomtatott megjelenés mellett – digitális formában, online térben válnak bárki számára elérhetővé.

Kutatásomban arra a kérdésre keresem a választ, miért mellőzi a 10-20 éves (5-13. évfolyamon tanuló) korosztály a könyvtárak használatát. Jelen tanulmány egy nagyobb projekt része. A témában végzett felmérés eredményeinek kiértékelése jelenleg is tart, ám a szakirodalom áttekintése alapján célom bemutatni a jelenséget, felhívva a figyelmet a könyvtár- és információkeresés által kiváltott szorongásra. A szorongás leküzdésére tett kísérletek hatékonyan járulnak hozzá a könyvtárak népszerűségének növekedéséhez is. Tanulmányomban célom bemutatni, az iskolai könyvtárak szerepét a könyvtár- és információkeresés által kiváltott szorongás leküzdésének érdekében.

A téma ugyan nem újszerű, de aktualitását mi sem bizonyítja jobban annál, mint hogy az 1980-as évek óta folyamatosan jelennek meg újabb és újabb irodalmak a témában.

A kutatás – az eredmények elemzésének – jelenlegi fázisában a könyvtár által kiváltott szorongás egyértelmű jelenlétét nem jelenthetjük ki. Az adatok további elemzése, a korrelációvizsgálatok és az így kapott eredmények vélhetőleg igazolják az általam felállított hipotézist.

##submission.downloads##

Megjelent

2023-04-12

Hogyan kell idézni

Arany-Nagy, Z. (2023). A könyvtár és az információkeresés által kiváltott szorongás: Mit tehet az iskolai könyvtár?. Tudásmenedzsment, 24(1. különszám), 61–86. https://doi.org/10.15170/TM.2023.24.K1.6