Információk

A Tudásmenedzsment folyóirat szerkesztősége a bölcsészet-és társadalomtudományok területén, az alábbi témakörökben kínál publikációs lehetőséget:

-             közművelődés és kultúraközvetítés

-             közösségszervezés és közösségfejlesztés

-             művelődésszociológia, nevelésszociológia, oktatásszociológia

-             pedagógiai pszichológia, munkalélektan, szervezetpszichológia, művészetpszichológia

-             kultúraelmélet

-             kultúratudományok

-             kulturális politika és kulturális igazgatás

-             kultúra-gazdaságtan

-             oktatáspolitika, -igazgatás, -jog és -gazdaságtan

-             közösségfilozófia, kultúrfilozófia, nevelésfilozófia

-             kultúrtörténet, művelődéstörténet, neveléstörténet

-             neveléstudomány (pedagógia, andragógia, gerontagógia)

-             szakképzés és felnőttképzés

-             humánerőforrás-gazdálkodás és munkaerőpiac

-             az emberi erőforrás gazdálkodás és menedzsment vállalati szintű kutatásai

A Tudásmenedzsment folyóirat évente kétszer jelenik meg magyar nyelven. A folyóirat 2022-től évente egyszer idegennyelvű tematikus különszámot jelentet meg (angol/német nyelven). Az idegennyelvű különszám tematikáját a szerkesztőbizottság külön felhívás formájában teszi közzé a folyóirat honlapján.

A Tudásmenedzsment folyóirat honlapja az alábbi címen érhető el: http://btk.pte.hu/hu/hfmi/tudasmenedzsment 

 

ISSN 1586-0698 (Nyomtatott)

ISSN 2732-169X (Online)

 

Formai követelmények és egyéb információk:

Kérjük szerzőinket, hogy tanulmányaikat a http://btk.pte.hu/hu/hfmi/tudasmenedzsment honlapról letölthető sablon alapján minimum 25 000 és maximum 40 000 karakter terjedelemben készítsék el.

A folyóirat lehetőséget biztosít recenziók megjelentetésére is. A recenzió terjedelme minimum 6000, maximum 8000 karakter. 

A karakterszám szóköz nélkül értendő.

Hivatkozási mód: APA

 

A 2024. évi 1. számba a kéziratok benyújtásának határideje: 2024. március 31.

 

A folyóirat hagyományos számaiban publikálandó tanulmányokhoz kapcsolódóan magyar és angol nyelvű absztrakt benyújtását várjuk szerzőinktől a megadott sablon alapján. A magyar és angol nyelvű absztrakt terjedelme: minimum 1200 karakter, maximum 1500 karakter (szóköz nélkül).

Kérjük szerzőinket, hogy írásaikkal egyidejűleg küldjék meg rövid, magyar és angol nyelvű bemutatkozásukat. (Név, tudományos fokozat, munkakör, intézmény, kutatási terület(ek) vázlatos felsorolása, e-mail cím)

A Tudásmenedzsment folyóiratban kizárólag első közlések jelenthetők meg. 

A folyóirat adott számban egy szerzőtől maximum két írást jelentet meg.

A folyóiratban való publikálás díjtalan.

 

Bírálati folyamat:

A Tudásmenedzsment folyóirat dupla vak lektorálást követően publikál írásokat. Külső lektort a folyóirat opcionálisan kér fel, a beérkezett írások lektorálása elsősorban a szerkesztőbizottságon belül valósul meg. Az írásokat minden esetben az adott szakterületet jól ismerő szakemberek lektorálják.

A lektori bírálati folyamat egy hónapot vesz igénybe. A szerkesztőség az értékeléseket a lektorok nevének feltüntetése nélkül, elektronikus úton küldi meg a szerzőnek (több szerző esetén csak az első szerzőnek).

A benyújtott írásokat két pozitív bírálat esetén, a szerkesztőbizottság által szükségesnek tartott szerzői módosításokat követően közli a folyóirat. Egy negatív és egy pozitív bírálat esetén a szerkesztőség dönt az írás megjelentetéséről, illetve a szükséges módosításokról. Két negatív bírálat esetén a publikáció megjelentetését elutasítja a folyóirat.

A publikáció szerkesztőbizottság címére történő beküldésével a szerző hozzájárul ahhoz, hogy a szerkesztőbizottság az írást a PTE BTK HFMI Tudásmenedzsment honlapján, az OJS-rendszerben, valamint más, szakmai és tudományos honlapokon (pl. MTMT) egyaránt megjelentesse.