Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő:

Dr. Koltai Zsuzsa PhD

adjunktus, PTE BTK HFMI, Művelődéstudományi Tanszék

 

Technikai szerkesztő, titkár:

Kovács Edina

tanársegéd, PTE BTK HFMI, Könyvtár és Információtudományi Tanszék

 

Szerkesztőbizottság:

dr. habil Agárdi Péter CSc

professor emeritus, PTE BTK

 

dr. habil Huszár Zoltán PhD

intézetigazgató, egyetemi docens, PTE BTK HFMI

 

dr. Kleisz Teréz PhD

címzetes egyetemi tanár, PTE BTK

 

dr. Koller Inez PhD

adjunktus, PTE BTK HFMI, Művelődéstudományi Tanszék

 

dr. habil Németh Balázs PhD

egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék

 

Prof. dr. Oroszi Sándor CSc

professor emeritus, PTE BTK

 

dr. habil Reisz Terézia PhD

nyugalmazott egyetemi docens, PTE BTK

 

dr. habil Varga Katalin PhD

tanszékvezető, egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Könyvtár és Információtudományi Tanszék

 

dr. habil Vámosi Tamás PhD

egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Felnőttképzési és Képességfejlesztési Tanszék

 

dr. habil Várnagy Péter PhD

tanszékvezető, egyetemi docens, PTE BTK HFMI, Művelődéstudományi Tanszék

 

dr. habil Zádori Iván PhD

külügyi és kapcsolati dékánhelyettes, egyetemi docens, PTE KPVK

 

A szerkesztőség címe:

Tudásmenedzsment, PTE BTK HFMI, 7624 Pécs, Rókus utca 2. P/4.

 

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Humán Fejlesztési és Művelődéstudományi Intézete

 

A kiadó címe:

PTE BTK HFMI, 7624 Pécs, Rókus utca 2. P/4.

 

Felelős kiadó:

Prof. dr. Heidl György, a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar dékánja

 

A folyóirat honlapja: 

http://btk.pte.hu/hu/hfmi/tudasmenedzsment