Ligeti Dániel

Szerzők

  • Dániel Ligeti

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2020.21.1-2.6

Kulcsszavak:

archetípus, Mezopotámia, mitológia

Absztrakt

Kutatásomban a mezopotámiai panteon két jelentős istenének összehasonlítását végzem el, akik bizonyos irodalmi forrásokban meglepő átfedéseket mutatnak egymással. A tanulmány hipotézise, hogy meghatározott feltételek teljesülésével Marduk és Ninurta a panteon egy bizonyos pontjától számítva szinkretizmusba kerülhetett egymással. A szinkretizmust a két istenről alkotott elképzelés közös archetípusának körülhatárolásával támasztom alá, amelyet két mítosz elemzésével végzek el. Vizsgálatom során öt kritérium alapján hasonlítom össze a két istent, és a hasonlóságokat a közös archetípus meghatározásához használom fel. A vizsgálati szempontok a következők: körülmények, motivációk, konfliktusok, eszközök, jutalom. Az összehasonlításhoz feldolgozott és lefordított mitológiai szövegeket használok fel, a mítoszok narratív szerkezetét nagy egészként vizsgálom és kerülöm az sumer-akkád filológiai problémákat. A két isten összehasonlításával és archetípusuk meghatározásával egy olyan fenomenológiai és eszmetörténeti jelenség tárulhat elénk, amelyen keresztül árnyaltabb képet kaphatunk a mezopotámiai vallás isteneinek bonyolult felépítéseiről, azok uralkodói jelentőségéről, valamint az istenek megalkotása során az egyénben zajló szellemi mechanizmusokról. A szoros átfedéseket mutató mítoszok összehasonlításából született eredmény csak egy szeletét fedi le a két istenről alkotott elképzelésnek, így megfelelő alapot ad Marduk és Ninurta karaktereinek jövőbeni összehasonlító kutatásaihoz.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-12-30

Hogyan kell idézni

Ligeti, D. (2020). Ligeti Dániel. Tudásmenedzsment, 21(1-2), 67–84. https://doi.org/10.15170/TM.2020.21.1-2.6

Folyóirat szám

Rovat

Kultúrtörténet, kultúratudományok, művelődéspolitika