Döntéstámogató módszerek a beszállító-választás optimalizálásához

Szerzők

  • Zsuzsanna HAUCK PTE Közgazdaságtudományi Kar
  • Balázs SZABÓ PTE Közgazdaságtudományi Kar

Kulcsszavak:

beszállító-választás, megbízhatóság, optimalizáció, markowitzi portfólió logika

Absztrakt

Olyan vállalatok beszállító-választási problémáját tekintjük, amelyek célja jelentős mennyiségű kereslet lehető legnagyobb várható megbízhatóság mellett történő kielégítése. Ehhez a saját termelési képességeinek ismeretében kell beszereznie a termeléshez szükséges inputokat. A beszállítók kiválasztásáról és súlyozásáról való döntéshez rendelkezésére állnak a potenciális beszállítók megbízhatóságára és költségeire vonatkozó adatok.A javasolt döntési mechanizmus két lépésből áll. Először a beszállítók optimális halmazát határozzuk meg egy, a hátizsák-probléma módszertanából kiinduló algoritmus segítségével. Ezt követően az egyes beszállítói súlyok, továbbá a beszállítóktól rendelendő mennyiségek meghatározását a termelő vállalat kockázatosságának minimalizálása mentén végezzük el, azaz a pénzügyi portfólió-analízisből ismert módszertant alkalmazunk. Eredményeinket numerikus példákkal is illusztráljuk.

##submission.downloads##

Megjelent

2020-02-25

Folyóirat szám

Rovat

Cikkek