Információk

Kedves Olvasó! 

 

A SZIGMA Szerkesztőbizottsága nevében tisztelettel köszöntöm az érdeklődők körében. A SZIGMA a Gazdaságmodellezési Társaság több évtizedes hagyományokkal rendelkező lapja. Martos Béla professzor nevéhez fűződik a soha el nem évülő érdem, hogy 1968-ban útjára bocsátotta a folyóiratot. Az évente általában négy számmal jelentkező kiadvány olyan gazdaságtudományi kutatások számára biztosít megjelenést, amelyek korszerű kvantitatív módszerek felhasználásával igyekeznek feltárni a köz- és vállalat-gazdaságtani folyamatok törvényszerűségeit és az e területen tapasztalható jelenségek közötti összefüggéseket.

Martos Béla professzor nemzetközileg is elismert eredményei, kutatási tapasztalata, a tudomány iránti tisztelete, húsz éves kitartó főszerkesztői munkája kiváló alapot jelentettek egy olyan műhely létrejöttéhez, melyből a megszülető munkák minősége a gazdasági tudományos élet élvonalába emelte a lapot. Így a SZIGMA a gazdaságtudomány egyik legjelentősebb hazai magyar nyelvű hordozója lett, az utódokra pedig az a munka hárult, hogy tovább ápolják e hagyományt, és ahol lehet, biztosítsák a további fejlődés lehetőségét. Ennek során elévülhetetlen érdemeket szerzett Vörös József professzor, aki szintén húsz éven át végzett áldozatos főszerkesztői munkájával tovább emelte a SZIGMA színvonalát.

A SZIGMA online elérhetőségének megvalósítása is ezt a célt szolgálja. Reméljük a lap népszerűsége, olvasottsága, ismertsége tovább bővül ezáltal, továbbá felgyorsítja a tudományos eredmények minél hamarabbi ismertségét. Az elektronikus változat tartalma megegyezik a nyomtatott számok tartalmával, ezek tükörképe. A tanulmányok technikai szerkesztését követően kerülnek fel a hálózatra.

A SZIGMA Szerkesztőbizottságának kiadói politikáját az elektronikus forma nem érinti. A SZIGMA továbbra is kvantitatív módszereket is alkalmazó, gazdaságtudományi kutatásokon alapuló lektorált tanulmányokat publikál, amelyeknek szerzői magyar nyelven, eredeti gondolataikkal tágítják bővítik a közgazdaságtan és üzemgazdaságtan meglévő tudásbázisát.

Ehhez hívunk minden kedves Olvasót annak reményében, hogy a megjelent tanulmányok továbbgondolásával, az azokat esetlegesen érintő kritikai észrevételeivel, és saját eredményeinek bemutatásával járuljon hozzá ehhez a sikerhez, és továbbra is segítse, hogy a SZIGMA élvonalbeli lap maradjon.

Külön köszönet illeti a Magyar Tudományos Akadémia IX. osztályának vezetőit, akik a SZIGMA technikai szerkesztésének és nyomtatásának költségeit biztosítják.

 

Bessenyei István
Főszerkesztő