About the Journal

Dissertationes historicae collectae per
Cathedram Historiae Medii Aevi Modernorumque
Temporum Universitatis Quinqueecclesiensis 
A Pécsi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori
Történeti Tanszékének Történeti közleményei