Editorial Team

Gergely Kiss, Gábor Barabás, Péter Báling

Pécsi Tudományegyetem BTK / University of Pécs, Faculty of Humanities and Social Sciences / Universität Pécs, Geistes- und Sozialwissenschaftliches Fakultät / 
Történettudományi Intézet, Középkori és Koraújkori Történeti Tanszék / Institute of History, Department of Medieval and Early Modern History / Historisches Institut, Professur f. Mittelalterliche und Frühneuzeitliche Geschichte 
H-7624 Pécs, Rókus u. 2.