Aktuális szám

Évf. 6 (2023): Hivataltörténet – Karriertörténet. Újkortörténeti kutatások
					View Évf. 6 (2023): Hivataltörténet – Karriertörténet. Újkortörténeti kutatások

A Pontes 2023. évi 6. számának tanulmányai az újkori hivatal- és karriertörténet kérdéseivel foglalkoznak, elsősorban a 18. századra és a 19. század első felére vonatkozóan. A szerzők a magyarországi vármegye-modernizáció, a városigazgatás, a nagybirtokigazgatás egyes kérdéseivel foglalkoznak, de fókuszba kerülnek a Batthyány család grófi ágának oktatási és érvényesülési stratégiái, Albert szász-tescheni herceg helytartósága idejének karrierútjai és kapcsolatrendszerei is. Emellett egy-egy tanulmány körüljárja a katolikus papi hivatást és a hozzá kapcsolódó normatív elvárásokat, valamint Baranya és Somogy vármegyék tisztikarainak kutatási lehetőségeit is. A Közlemények rovatban olvashatunk a nominális források összekapcsolásának módszertani lehetőségeiről, a magyarországi felekezetek 20. század eleji demográfiai jellemzőiről és a a völgységi német községek 1920-as évek eleji állapotáról.

Megjelent: 2023-12-13

Teljes szám

Tartalom

Szerzőink

Az összes folyóiratszám megtekintése

A Pontes a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Történettudományi Intézetének évkönyve. A kiadvány a páratlan években az Intézet egészét megjelenítő, tematikus számokkal jelenik meg, a páros években az intézeti tanszékek szerkesztenek korszakos köteteket. A kiadvány nyitott a szakma egésze felé, szívesen fogad tanulmányokat külsős szerzőktől is.