Alkotmányossági dilemmák az eutanázia szabályozása kapcsán

Szerzők

  • Vadál Ildikó Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék https://orcid.org/0009-0009-6003-170X
  • Szappanyos Melinda Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2024.05.01.01

Kulcsszavak:

eutanázia, élethez való jog, emberi méltóság, önrendelkezési jog, hátrányos megkülönböztetés tilalma

Absztrakt

Tanulmányunkban arra vállalkozunk, hogy az eutanáziára vonatkozó jelenleg hatályos magyar szabályozást összevessük Magyarország Alaptörvényével. Természetesen a téma kimeríthetetlen, ezért a kutatást folytatni fogjuk a későbbiekben új szempontok bevonásával. Célunk az eutanázia szabályozásának alkotmányossági vizsgálata. Ennek során igyekszünk választ adni arra, hogy az életvégi döntések meghozatalára vonatkozó jogszabályaink biztosítják-e az Alaptörvényben szabályozott alapjogok érvényesülését. Különös figyelmet fordítunk az emberi méltósághoz való jogra; az önrendelkezési jogra; a diszkrimináció tilalmára; a kínzás, a megalázó, kegyetlen bánásmód tilalmára; a magánélethez való jog védelmére. Tanulmányunkkal nem pusztán a hatályos joganyag kritikai elemzésére vállalkozunk, hanem az eutanázia Alaptörvénnyel összhangban álló, az emberi élet védelmét középpontba helyező szabályozására fogalmazunk meg javaslatokat és elveket.

Downloads

Megjelent

2024-04-07

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok