A GLOBÁLIS PIAC SZABÁLYAI ÉS AZ EMBERI JOGI NORMÁK

A WTO ALAPELVEINEK EMBERI JOGI ALAPÚ KRITIKÁJA

Szerzők

  • Szabó Gábor Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti- és Társadalomelméleti Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2020.01.02.03

Kulcsszavak:

Globalizáció, emberi jogok, Kereskedelmi Világszervezet, lefelé licitáló verseny, nemzetközi szabadalmi jogvédelem

Absztrakt

A tanulmány a modern kori emberi jogi eszme és a nemzetközi kereskedelmi jog egymástól elszigetelt fejlődését mutatja be, majd azt vizsgálja, hogyan értelmezi át a WTO az emberi jogok eredendően teljesen más tartalmú alapelveit (a Marrakeshi Egyezmény utalást sem tesz az emberi jogokra), mint például a diszkrimináció-tilalom, vagy a tulajdonlás szabadsága. Kitérek továbbá a jogérvényesítés lehetőségei között mutatkozó eltérésekre, a lefelé licitáló verseny problémájára. illetve a nemzetközi szabadalmi jogvédelem negatív emberi jogi hatásaira. A problémák közti szelekció nem önkényes, hanem az emberi jogok szempontjából leginkább neuralgikus kérdések összefoglalása.

Információk a szerzőről

Szabó Gábor, Pécsi Tudományegyetem, Állam- és Jogtudományi Kar, Jogbölcseleti- és Társadalomelméleti Tanszék

Tanszékvezető egyetemi docens

Downloads

Megjelent

2020-12-20

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok