KETTŐS SZORÍTÁSBAN A MAGYAR CIVIL SZERVEZETEK

Szerzők

  • Kákai László Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

DOI:

https://doi.org/10.15170/PSK.2020.01.02.01

Kulcsszavak:

nonprofit szervezetek, civil szervezeti formák, GONGO, vagyonkezelő alapítványok

Absztrakt

Az elmúlt időszakban jelentős változások következtek be a magyar civil szektor helyzetében. Ennek egyik látványos megjelenési formája a jogszabályok módosulása, amely a működésük intézményes környezetére gyakorolt jelentős hatást, majd ennek kevésbé látható következményeként a szektor pénzügyi helyzete is átalakult. Végül pedig a kormányzat és a civil szektor viszonyának megváltozását kell említeni, amely részben új „magatartásformák” megjelenését másrészt új típusú szervezetformák színrelépését eredményezte. A tanulmány célja, hogy bemutassa ezen folyamat néhány látható és kevésbé látható megjelenési formáját.

Információk a szerzőről

Kákai László, Pécsi Tudományegyetem, Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Politikatudományi és Nemzetközi Tanulmányok Tanszék

Tanszékvezető egyetemi tanár

Downloads

Megjelent

2020-12-20

Folyóirat szám

Rovat

Tanulmányok