Inflációs folyamatok az átmeneti gazdaságban

Szerzők

  • N. Rajszkaja Oroszországi Tudományos Akadémia Gazdasági Intézet
  • J. A. Szergijenko Lomonoszov Moszkvai Állami Egyetem
  • A. Frenkel Oroszországi Tudományos Akadémia Gazdasági Intézet

Absztrakt

A volt Szovjetunió gazdaságának alapelve volt az államilag megállapított árak egyeduralma. Az időnkénti áremelések ellenére a nyílt infláció általános szintje rendkívül alacsony maradt. Ez lehetővé tette annak kijelentését, hogy a szocializmusban infláció nem létezhet.
     A piaci átalakulások kezdetével az országban a helyzet gyökeresen megváltozott. Csak az 1992. év folyamán a fogyasztói árak öszszesített indexe 2508,8%-kal nőtt. Ilyen körülmények között az infláció kérdése mind a közgazdaságtan művelői, mind pedig az állami irányító szervek számára aktuálissá vált. Mivel ezen a téren hiányoztak a komoly hazai vizsgálatok, alapul a fejlett piacgazdaságokban ismert inflációs elméletek szolgáltak.

Downloads

Megjelent

2019-12-19

Hogyan kell idézni

Rajszkaja, N., Szergijenko, J. A. és Frenkel, A. (2019) „Inflációs folyamatok az átmeneti gazdaságban”, Marketing & Menedzsment, 32(1), o. 59–64. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/2203 (Elérés: 20 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix