Kedvező jelek az integrált logosztikai megközelítésben - А ВKE Vevőkiszolgálási Audit interjúsorozatának tapasztalatai

Szerzők

  • Zoltán Szegedi BKE
  • Tamás Jónás BKE

Absztrakt

A Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem nemzetközi logisztika szakirányos hallgatóinak közreműködésével készült az a kérdőíves felmérés, amelynek célja a magyarországi cégek vevő kiszolgálással összefüggő tevékenységeinek vizsgálata volt. A több mint negyven kérdést tartalmazó kérdőív igyekszik a lehető legátfogóbb képet adni az adott témakörről: információt nyújt a vizsgált vállalatokra jellemző vevőkiszolgálási irányelvekről, készletnyilvántartási, rendelésfelvételi és -feldolgozási eljárásokról, valamint a logisztikai tevékenységeket összefogó számítógépes támogató rendszerekről is.
A húsz megkérdezett magyarországi cég között találhatunk termelő- és szolgáltató vállalatokat egyaránt, valamint kis- és nagykereskedő cégeket is. Mivel a vevőkiszolgálás módszerei nyilvánvalóan méretfüggőek is, ezért a felmérést összegzőknek nehéz dolguk volt. A megkérdezettek között szerepeltek ugyanis tíznél kevesebb dolgozót foglalkoztató kisvállalkozások és piacvezető multinacionális óriáscégek magyarországi leányvállalatai is, nem feledkezve el a közepes méretű, kizárólag hazai tulajdonú vállalatokról sem.
Az a lá b b ia k b an az interjú so ro z a tb ó l leszűrhető eredmények, ta p a s z ta la to k részletes ismertetése következik. Megemlítjük azonban, hogy a kis számú minta m ia tt csa k az á lta lán o s tendenciák fe lv á z o lá sára
vállalkozhatunk.

Downloads

Megjelent

2019-12-18

Hogyan kell idézni

Szegedi, Z. és Jónás, T. (2019) „Kedvező jelek az integrált logosztikai megközelítésben - А ВKE Vevőkiszolgálási Audit interjúsorozatának tapasztalatai”, Marketing & Menedzsment, 32(5), o. 67–71. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1956 (Elérés: 14 július 2024).

Folyóirat szám

Rovat

M&M mix