Anyaggazdálkodás és beszerzés a szervezeti piacon

Szerzők

  • Márk Molnár

Absztrakt

A piaci viszonyok megszilárdulásával szükség van a fejlett piaci beszerzési-logisztikai gyakorlat magyarországi meghonosítására, amely a vállalatok számára későn reagáló versenytársaikkal szemben versenyelőnyt jelenthet. A beszerzésre és anyaggazdálkodásra vonatkozó ismeretek a termelő-szolgáltató szféra számára létfontosságúak lehetnek, az új ismeretek, ezek elsajátítása azonban időigényes. Mindemellett meg kell jegyeznünk, hogy a rendelkezésre álló magyar nyelvű szakirodalom igen szűkre szabott, ezért is érdemesnek látszik áttekintést adni a téma e vetületéről. Az irodalmi feldolgozás során elsősorban a szervezeti piac és a fogyasztói piac közötti különbségeket és sajátosságokat tekintettem át. A piacszegmentáció a szervezeti piacon számos sajátos vonással rendelkezik, ebből kifolyólag vizsgáltam a szegmentálási módszereket és ezek alapjait. A funkcionális területek közül a marketingre vonatkozóan már történtek feltáró jellegű kutatások a hazai vállalatok vonatkozásában, a BKE Marketing Tanszékének irányításával (1992, 1996), ezzel szemben az anyaggazdálkodásra és beszerzési tevékenységre sajnálatos módon a téma fontosság ellenére nem történt mélyreható vizsgálat, ilyen értelemben a munka hiánypótló jellegű.

Downloads

Megjelent

2019-12-01

Hogyan kell idézni

Molnár, M. (2019) „Anyaggazdálkodás és beszerzés a szervezeti piacon”, Marketing & Menedzsment, 35(1), o. 52–61. Elérhető: https://journals.lib.pte.hu/index.php/mm/article/view/1646 (Elérés: 27 március 2023).

Folyóirat szám

Rovat

Szakdolgozatok a Közgázról