A MAGYAROK KÖRNYEZETTUDATOS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉNEK ÉS EGYES MAGATARTÁSFORMÁINAK VIZSGÁLATA A COVID-19 JÁRVÁNY TÜKRÉBEN

Szerzők

  • Marcell Kupi KRTK RKI NYUTO; Széchenyi István Egyetem
  • Eszter Szemerédi KRTK RKI NYUTO

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.04.

Kulcsszavak:

Covid-19, fenntartható turizmus, környezettudatos utazás, utazási szokások változása

Absztrakt

A SARS-CoV-2 vírus (COVID-19) által okozott világjárvány a turizmus szektort korábban
soha nem tapasztalt mértékben érintette, de egyben lehetőséget is ad arra, hogy újraépítése során
a fenntartható fejlődés elvei markánsabban érvényre juthassanak. Tanulmányunk a desztinációk
egyik legfontosabb érdekelt csoportjára, a turistákra és azon nemzetközi kutatási eredményekre
fókuszál, amelyek szerint környezettudatosságuk a világjárvány hatására jelentős mértékben
megnőtt. A feldolgozott nemzetközi kutatási eredményekre alapozva arra a kérdésre kerestük a
választ, hogy a pandémia hatására a megkérdezett magyar válaszadók környezettudatossága
nőtt-e, utazási szokásaikban és célpontválasztásuk során nagyobb hangsúllyal jelenik-e meg a
környezettudatos viselkedés iránti elkötelezettség? A kutatási kérdés megválasztása céljából
kérdőíves felméréssel egy 500 fős mintán vizsgáltuk a magyarok környezettudatos attitűdjét és
utazási szokásait a világjárvány előtti és korlátozások feloldása utáni helyzetre vonatkoztatva.
Eredményeink alapján a megkérdezettek utazási szokásaiban nem történt jelentős változás,
választásaikra legnagyobb mértékben nem a környezettudatosság nagyobb mértékű figyelembe
vétele, hanem az olyan szempontok, mint a biztonság és kényelem hatottak.

Downloads

Megjelent

2022-05-19

Hogyan kell idézni

Kupi, M., & Szemerédi, E. (2022). A MAGYAROK KÖRNYEZETTUDATOS UTAZÁSSAL KAPCSOLATOS ATTITŰDJÉNEK ÉS EGYES MAGATARTÁSFORMÁINAK VIZSGÁLATA A COVID-19 JÁRVÁNY TÜKRÉBEN. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 7(2). https://doi.org/10.15170/TVT.2022.07.02.04.