A HELYI ÉRTÉKEK IDENTITÁSERŐSÍTŐ ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ SZEREPE A VAJDASÁGI TISZA MENTÉN

Szerzők

  • Gyöngyi Kormányos K. Nemzetstratégiai Kutatóintézet

DOI:

https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.06

Kulcsszavak:

lokális identitás, nemzeti-kulturális identitás, vidéki örökség, helyi érték, települési értéktár

Absztrakt

A 21. században a határon túli magyar közösség egyik legnagyobb kihívása, hogy megtalálja azokat
az értékeket, amelyek által erősödhet és megmaradhat kisebbségi létben önszerveződés útján is.
Napjainkban a vajdasági magyarság identitásának megőrzése szempontjából fontos célkitűzés
anyanyelvű oktatásának, nyelvének, kultúrájának megőrzése a jelentős népességfogyás ellenére is.
Számos civil szervezet, művelődési intézmény tevékenykedik, amely az anyanyelvi kultúra
megtartását tűzte ki célul, s feladatként vállalta a kulturális identitás megőrzését.
A tanulmány általánosságban kitér a vajdasági Tisza mente, ezen belül is egy kisváros lokális és
kulturális örökségének elemeire, a művelődési intézmények közösségépítő és helyi identitástudatot
formáló tevékenységére. Áttekinti, hogyan szolgálja egy cselekvő közösség megmaradását és
identitásának erősítését a vidéki, hagyományos örökség, a helyi értékek, a kulturális, az épített és
a szellemi örökségek, valamint miként segítik ezek a közösségi életet.

Downloads

Megjelent

2021-10-18

Hogyan kell idézni

Kormányos K. , G. (2021). A HELYI ÉRTÉKEK IDENTITÁSERŐSÍTŐ ÉS KÖZÖSSÉGÉPÍTŐ SZEREPE A VAJDASÁGI TISZA MENTÉN. Turisztikai és Vidékfejlesztési Tanulmányok, 6(3). https://doi.org/10.15170/TVT.2021.06.03.06