Az OKTATÁS HATÁRDIMENZIÓI

FELNŐTTKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA JOGSZABÁLYI KERETEK ÉS BEMENETI FELTÉTELEK MENTÉN

Szerzők

  • Erzsébet Megyesi Perfekt Zrt.

DOI:

https://doi.org/10.15170/TM.2024.25.1.8

Kulcsszavak:

felnőttképzés, alacsony iskolai végzettség, bemeneti feltételek változása

Absztrakt

Az oktatás határdimenzióit több szempontból vizsgálhatjuk – többek között kiemelten a felnőttkori tanulás intézményi vonulatát, résztvevői aspektusát, gazdasági és munkaerőpiaci vetületét vagy akár társadalmi mobilitásra gyakorolt hatásait figyelembe véve. Az
iskolarendszeren kívüli felnőttképzés esetében határdimenzióként tekinthetünk a felnőttek iskolai végzettségére is, mint a részvételt alapvetően meghatározó tényezőre. Jelen tanulmányban a felnőttkori iskolarendszeren kívüli tanulás változásai kerültek vizsgálatra, nagyságrendileg az elmúlt két évtizedet felölelve, kiemelten a tanuláshoz való hozzáférés, bemeneti feltételek szempontjából történő elemzésén keresztül. A kutatási céljai között szerepelt a jogszabályi környezet változása által generált új körülmények hatásainak bemutatása a felnőttek tanulási lehetőségeire, statisztikai adatok és tartalmi szabályzók elemzésével. A hipotézisek szerint egyrészt a legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkező felnőttek iskolarendszeren kívüli tanulási lehetőségei szűkültek, másrészt a tanulási lehetőség a szakmaszerzés esetében a jogszabályi előírások miatt is korlátozott. A tanulmány célja a 2000-es évek elejétől végig kísérni a demográfiai adatok oktatási vetülete mellett a felnőttképzés jellemzőinek főbb változásait és felhívni a figyelmet az adott célcsoportot érintő sajátosságokra.

##submission.downloads##

Megjelent

2024-06-01

Hogyan kell idézni

Megyesi, E. (2024). Az OKTATÁS HATÁRDIMENZIÓI: FELNŐTTKÉPZÉSI LEHETŐSÉGEK VÁLTOZÁSÁNAK VIZSGÁLATA JOGSZABÁLYI KERETEK ÉS BEMENETI FELTÉTELEK MENTÉN. Tudásmenedzsment, 25(1), 89–111. https://doi.org/10.15170/TM.2024.25.1.8

Folyóirat szám

Rovat

Pedagógia, andragógia